Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

Dušan Malaník, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 17341451, korespondenční adresa: Dušan Malaník, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle, spisová značka 11107/2022-ŽÚ-cinr vedená u Městské části Praha 4 (dále jako "prodávající")

Zákazník

Zákazník je osoba uvedená v zakázkovém listu (dále jako "kupující").

Platby

Platby jsou hrazeny v hotovosti, není-li uvedeno v zakázkovém listu jinak.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem a archivací po dobu trvání záruky.

Vymezení pojmu: Úprava a diagnostika

Úprava dle zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích navýšení výkonu o více než 20% nesplňuje požadavky silničního zákona a je určena jen ke sportovním účelům, diagnostika je zjištění stavu vozidla, dekarbonizace je čistění dílů vozidla.

Záruční lhůta

Záruční lhůta na úpravu začíná od okamžiku, data úpravy po dobu 24 měsíců.

Reklamace

Zákazník je povinen řešit reklamaci výhradně u prodávajícího. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději však do 14 dní.

Neoprávněná reklamace

O neoprávněnou reklamaci jde, pokud jde o vadu, na níž se záruka nevztahuje.

Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí zakázkového listu. Kupující podpisem stvrzuje, že s těmito podmínky souhlasí.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od data 02.01.2023.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje jsou výhradně pro potřebu vyřešení zakázky, kontaktu a neposkytuje je třetím osobám.